Föreningar och intressegrupper i Tenala
           

 1. Folkhälsan i Tenala
  Anna Lindberg
  annalindbergbonas@gmail.com
  040-575 6243
  www.folkhalsan.fi

 2. Hem och Skola r.f. Höjdens skola
  Jessica Roms
  jessica.roms@pp.inet.fi
  040-5911729

 3. LC Tenala-Bromarf r.f.
  Johan Holmström

 4. Mopoklubben Racerborg
  Kenneth Grahn
  kristina.forsstrom@pp2.inet.fi
  040-7079371
  www.mopoklubbenracerborg.fi

 5. Norra Tenala Hembygdsförening r.f.
  Anders Örnmark
  anders.ornmark@fennotrading.com
  0400-596 793

 6. NSP (Nylands Svenska Producentförbund)
  Martin Lindholm

  040-5681329

 7. Prästkulla Lantmannagille
  Michael Nyberg
  nybergsmicke@gmail.com
  040-557 2690

 8. Prästkullanejdens Hembygdsförening r.f.
  Leif Wikström
  leif.wikstrom@surfnet.fi
  0400-473 749
  www.prastkullanejdenshbf.fi

 9. Svenska Folkpartiet i Tenala r.f.
  Michael Nyberg
  nybergsmicke@gmail.com
  040-5572690

 10. Tenala 4H r.f.
  Annina Svensson
  annina.svensson@fs4h.fi
  044-2411540

 11. Tenala Byarådsförening r.f.
  Kent Gustafsson
  info@tenala.fi
  040-5045171

 12. Tenala Båtklubb
  Aarre Virranvuo
  annette.virran@hotmail.com
  041-467 8886*)

 13. Tenala Hundförening r.f.
  Annika Forsström
  045-6316891
  tenalahf@gmail.com

 14. Tenala Idrottsförening r.f.
  Johan Råstedt
  j2rastedt@hotmail.com
  0400-971 822

 15. Tenala Jaktvårdsförening r.f.
  Roger Nyberg
  tjvf@rhy.riista.fi
  0400-240 263

 16. Tenala Lantmannagille r.f.
  Stefan Elf
  stefan.elf@elftec.fi
  040-506 4373

 17. Tenala Marthaförening r.f.
  Gun Lundsten
  gunkjell@lundmet.fi
  050-5390 263

 18. Tenala Spelmanslag
  Kjell Lundsten
  gunkjell@lundmet.fi
  0400-471 305

 19. Tenala Ungdomsförening r.f.
  Kia Elenius
  kia.elenius@gmail.com
  0440-150054
  www.tenalauf.nsu.fi

 20. Tenala-Bromarf Företagare r.f.
  Synnöve Lindholm
  info@tbforetagare.fi
  040-555 9390
  www.tbforetagare.fi

 21. Tenala-Bromarf Pesionärsförening r.f.
  Stig Nyberg
  nyberg.sb@gmail.com
  0400-970 047
  www.spfpension.fi

 22. Trollshovda Skolhusförening r.f.
  Anette Holmström
  tette.holmstrom@gmail.com
  044-5500 605
  www.trollshovda.nsu.fi
   

*) kontaktuppgifterna; sekreterare Annette V.