Tenholan kylätoimikunta r.y.

Tenholan kylätoimikunta perustettiin 12.1.1998. Tammisaaren kaupunkiin liittymisestä oli kulunut viisi vuotta ja monet kuntatoiminnot olivat hävinneet kirkonkylältä. Kylän keskusta oli kuihtumassa.

Päivisin keskustassa tunsi itsensä todella yksinäiseksi, sillä vain jokunen kyläläinen oli liikkeellä. Ilmiö lienee tuttu kaikkialta, missä kuntaliitoksia on tehty.

Tenolalaiset päättivät toimia. Perustettiin kylätoimikunta, joka rekisteröitiin nimellä Tenala byarådsförening r.f. Yhdistyksen päätavoitteeksi määriteltiin yhteydenpito kaupungin viranomaisiin ja kunnanvaltuutettuihin. Tavoitteista toinen, vireä ja viihtyisä Tenhola on sekin yhä tänä päivänä kylätoimikunnan asialistalla. Yhteistyö toisten yhdistysten kanssa on edellytyksenä näiden tavoitteiden toteutumiselle.

Kylätoimikunnan konkreettisista aikaansaannoksista tässä muutamia:

Tenalablade. Lehden ensi numero, Tenalabladet silloiselta nimeltään, ilmestyi 1997 vuoden lopulla ja siinä oli kutsu kylätoimikunnan perustavaan kokoukseen 12.1.1998. Tenalablade ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja artikkelit ovat sekä ruotsin- että suomenkielisiä. Osa lehden numeroista postitetaan kesäasukkaiden kotiosoitteisiin.

Kyläkävelyt. Joka kesä järjestetään kävelyretkiä vanhan Tenholan alueella. Kyläkävelyiden kohteina ovat olleet maatalot, yritykset ja kylät. Myös kävelyretkiä Tenholan kirkonkylälle on tehty. Oppaina retkillä on ollut eri alojen asiantuntijoita.

Tenhola-päivä. Kylätoimikunnan aloitteesta ovat eri yhdistykset järjestäneet yhteisen Tenhola-päivän heinäkuun viimeisenä lauantaina. Koko kirkonkylällä on tapahtumia urheilukenttää, suomalaisen koulun mäkeä ja museoaluetta myöten. Yhdistykset ovat mukana omalla ohjelmallaan aamun tunneista iltatansseihin saakka.

Tiedottaminen ajan tasalla. Tenholan kylätoimikunnalla on ollut tapana kutsua kokouksiinsa kaupungin virkamiehiä ja asiantuntijavieraita kertomaan kulloinkin ajankohtaisista aiheista. Näistä voi mainita mm. tiedotustilaisuudet Tenholan kaavoituksesta, vaaleja edeltäneet paneelikeskustelut tai kylätoimikunnan kevät-ja syyskokouksien vierailijat, jotka ovat kertoneet kirjoistaan tai muista kiinnostavista aiheista.

Painostusryhmä. Kylätoimikunta on myös tarvittaessa harjoittanut painostusta. Virkamiehiltä on tivattu asioiden etenemisestä tai hidastelujen syistä tai heille on ehdotettu uusia ratkaisumalleja.

Tällä tavoin on luotu toimiva yhteys kaupungin virkamiehiin ja yhteistyö on sujunut kitkattomasti.