Sevärdheter


Mannerheims sten, Harparskog

Stenen är rest på den plats där marskalk Mannerheim 15.12.1941 mottog trupperna som återintagit Hangö


Tenala kyrka

Gråstenskyrka från 1200- och 1300-talet. Klockstapelns mindre klocka är från 1100-talet och är den äldsta på fastlandet. Den ståtliga kyrkans väggar pryds av 25 vapensköldar som tillhört adelssläkter.

Öppet: sommartid dagligen, övriga tider enligt överenskommelse, tfn 019-2411060 (pastorskansliet), kyrkvaktmästaren 0400 806 137.

 

Tenala Hembygdsmuseum

Till museet hör sju byggnader: en bostadsbyggnad (1850), en f.d. ladugård, en bod, ett loft, en smedja, en rierad samt socknens gamla lånemagasin (ca 1790). I bostadsbyggnaden är en stugu- och en kammarinteriör från slutet av 1800-talet, i salen ordnas sommartid temautställningar. I loftet finns olika föremål med bl.a. anknytning till vävning och klädvård. I museets samlingar finns drygt 2500 katalogiserade föremål. På museiområdet finns även en festplats med estrad och publikbänkar för ca 800 personer. Museet upprätthålls av Tenala Marthaförening r.f.

Öppet: Sommartid vid evenemang på Museigården eller enligt överenskommelse.
Förfrågningar: (0400) 928 562 (Anne-Maj Wikström) eller (019) 245 01 55 (Kathy Lindroos)
Address: Sockenvägen 7, Tenala
www.vastranylandsmuseer.fi/tenala-hembygdsmuseum/

 

Lantbruksmuseet i Finbygränd

Lantbruksmuseet i Finbygränd består av två nya byggnader från 2010 och 2011. Museet är delvis i två våningar, golvytan är ca 1500 m2. Föremålen visar lantbrukets mekanisering från 1900-talets början till ca 1980. Besökaren kan se hästredskap, skördetröskor, traktorer med redskap, verktyg mm. Dessutom finns en smedja från 1930-talet.
www.lantbruksmuseetfinbygrand.fi