Tenala

Välkommen till landsbygdsidyllen Tenala – alldeles i centrum av staden Raseborg.

Tenala omfattas av många små byar som tillsammans har cirka 2500 invånare och ett betydande antal sommargäster.

Tenala erbjuder förutom en vacker natur, en bra bygemenskap, god företagaranda också ett rikligt föreningsliv för alla åldrar.

Tenala är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk (drygt 80 %) och finska som minoritetsspråk. Näringslivet domineras av jord- och skogsbruk samt en livlig småföretagarverksamhet.

Om du har synpunkter eller ideer angående boende, miljö eller trivsel i Tenala tas de med tacksamhet emot av byarådet, tag kontakt med någon av styrelsemedlemmarna.

Följ också med diskussionen på Facebookgruppen Tenala Tejnala Tenhola.

En slogan vi använt oss av i årtionden;

De e betär i Tenala å så lever vi därefter...

 

Wikipedia: Tenala

Aktuellt